Silicon influence on photosynthetic pigments and carbohydrates of wheat cultivars grown under different phosphorus levels

Ulloa, M, Pontigo, S., Cartes, P.

Más información

Fecha de publicación: 2018
Año de Inicio/Término: 10-13 de septiembre
Idioma: Ingles
DOI:

Abstract book p 206-207.