β-ionone as putative semiochemical suggested by ligand binding on the odorant-binding protein 1 of Hylamorpha elegans (Burmeister) and electroantennographic recordings.

Ventur, H.; Zhou, J.; Mutis, A.; Ceballos, R.; Mella-Herrera, R.; Larama, G.; Avila, A.; Iturriaga-Vá squez, P.; Faundez-Parraguez, M.; Alvear, M.; Quiroz, A.

Más información

Título de la Revista: ENTOMOLOGICAL SCIENCE
Editorial: WILEY-BLACKWELL
Fecha de publicación: 2015
Página de inicio: 188
Página final: 200