Netrin-1 acts as a non-canonical angiogenic factor produced by human Wharton’s jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSC)

Catalina P. Prieto, María Carolina Ortiz; Andrea Villanueva, Cynthia Villarroel; Sandra S. Edwards, Matias Elliott; José Lattus, Sócrates Aedo; Daniel Meza, Pablo Lois

Más información

Título de la Revista: Stem Cell Research & Therapy
Volumen: 8
Asunto: 43
Fecha de publicación: 2017
DOI/URL:

10.1186/s13287-017-0494-5