Quasinormal modes of four-dimensional topological nonlinear charged Lifshitz black holes

Becar, R; Gonzalez, PA; Vasquez, Y

Más información

Título de la Revista: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
Volumen: 76
Asunto: 2
Editorial: Springer
Fecha de publicación: 2016
DOI/URL:

10.1140/epjc/s10052-016-3937-8