Mechanical stretch increases L-type calcium channel stability in cardiomyocytes through a polycystin-1/AKT-dependent mechanism

Córdova-Casanova A, Olmedo I; Riquelme J, Chiong M; Sánchez G, Donoso P

Más información

Título de la Revista: BBA -Molecular Cell Research
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2018
Página de inicio: 289
Página final: 296
DOI/URL:

doi=> 10.1016/j.bbamcr.2017.11.001