The Stochastic Transport Dynamics of a Conserved Quantity on a Complex Network

Medina, P; Clark, J; Kiwi, M; Torres, F; Rogan, J; Valdivia, JA

Más información

Título de la Revista: SCIENTIFIC REPORTS
Volumen: 8
Editorial: Nature Publishing Group
Fecha de publicación: 2018
DOI/URL:

10.1038/s41598-018-32677-8