α-SNAP is expressed in mouse ovarian granulosa cells and plays a key role in folliculogenesis and female fertility.

Arcos, Alexis; Paola, Matilde de; Gianetti, Diego; Acuña, Diego; Velásquez, Zahady D; Miró, María Paz; Toro, Gabriela; Hinrichsen, Bryan; Muñoz, Rosa Iris; Lin, Yimo; Mardones, Gonzalo A; Ehrenfeld, Pamela; Rivera, Francisco J; Michaut, Marcela A; Batiz, Luis Federico

Más información

Título de la Revista: Scientific reports
Volumen: 7
Asunto: 1
Fecha de publicación: 2017
DOI/URL:

10.1038/s41598-017-12292-9