Tectono-metallogenetic evolution of the Fe-Cu deposit of Dominga, northern Chile

Veloso E., Cembrano J.; Arancibia G., Heuser G.; Neira S., Siña A.; Garrido I., Vermeesch P.

Más información

Título de la Revista: Mineralium Deposita
Volumen: 52
Asunto: 4
Editorial: Springer Verlag
Fecha de publicación: 2017
Página de inicio: 595
Página final: 620
DOI/URL:

10.1007/s00126-016-0682-8