Synthesis of a novel series of 4-arylpiperazinyl derivatives linked to a 2-(pyridin-3-yl)-1H-benzimidazole as new Delavirdine analogues.

David Pessoa-Mahana, Andrés Núñez, Christian Espinosa, Jaime Mella-Raipán and Hernán Pessoa-Mahana

Más información

Título de la Revista: Journal of the Brazilian Chemical Society
Fecha de publicación: 2010
Página de inicio: 63
Página final: 70