Cross-frequency interaction of the eye-movement related LFP signals in V1 of freely viewing monkeys.

Ito J; Maldonado PE; Grün S.

Más información

Título de la Revista: Front Syst Neurosci.
Fecha de publicación: 2013
DOI/URL:

doi: 10.3389/fnsys.2013.00001