Porphyrin synthesized from cashew nut shell liquid as part of a novel superparamagnetic fluorescence nanosystem

C. S. Clemente, V. G. P. Ribeiro; J. E. A. Sousa, F.J.N.Maia; A.C.H.Barreto, N.F.Andrade; J. C. Denardin, G. Mele; L. Carbone, S. E. Mazzetto

Más información

Título de la Revista: Journal of Nanoparticle Research
Volumen: 15
Fecha de publicación: 2013
Página de inicio: 1739