Illitization of a smectite roch sequence in the Pupunahue coal basin, Xth Region, Chile

Kelm, U; Alfaro G.; Méndez, D.

Más información

Título de la Revista: 1604-2004: SUPERNOVAE AS COSMOLOGICAL LIGHTHOUSES
Editorial: ASTRONOMICAL SOC PACIFIC
Año de Inicio/Término: November 22nd-26th, 2009
Idioma: English