Pre, Step-zero and Beyond: local institutional paths in marine conservation in Latin America and Caribbean

Araos, Francisco; Seixas, Cristiana; Fraga, Julia; Glickman, Jenny

Más información

Fecha de publicación: 2014
Año de Inicio/Término: 21 - 26 september
Idioma: english