Radiata Pine (Pinus radiata D. Don) wood quality evaluation through a 3D structural-functional model

Fernández, MP; Norero, A; Vera, J

Keywords: wood density, functional-structural modelling

Más información

Fecha de publicación: 2005
Año de Inicio/Término: 20-27 November 2005
Idioma: english