Radiata Pine (Pinus radiata D. Don) ecophysiological model base on tree architecture analysis

Fernández, MP; Norero, A; Godin, C

Keywords: pinus radiata, modelling, ecophysiology, tree architecture

Más información

Fecha de publicación: 2004
Año de Inicio/Término: 7-11 June 2004
Idioma: english