Effect of Reactive Material Distribution in the Biological Treatment of Acid Mine Drainage

Pérez, N.; Diaz, IC.; Barahona, E.; Schwarz, AO.; Urrutia, H.

Más información

Editorial: Gecamin
Fecha de publicación: 2013
Año de Inicio/Término: Noviembre 23-25
Idioma: English