Research network on thermochemical conversion of biomass between The Technological Development Unit and The Institute of Chemical and Energy Engineering of BOKU

alex berg; CRISTINA SEGURA; LUIS ARTEAGA; MAURICIO FLORES; OSCAR PINTO

Más información

Fecha de publicación: 2016
Año de Inicio/Término: 2016-2017
Financiamiento/Sponsor: CONICYT-PCI
DOI:

150080