Dispositivo pupilómetro campímetro binocular para la evaluación encefálica funcional y neurofarmacológica

Guzmán Ch; Eblen-Zajjur A.

Más información

DOI:

PCT/CL2018/050148, 75594-PCT

Notas: Patent pending