Precipitation of Copper on mining wastewater through microbial induced carbonate precipitation (MICP) process.

Duarte-Nass, Carla; Álvarez-Fernández, Josefa; Torres-Aravena, Álvaro Esteban; Azócar-Ulloa, Laura; Jeison-Núñez, David; Mella-Herrera, Rodrigo

Más información

Fecha de publicación: 2017