Formation of oxalate-Mn internal complexes as a potential detoxification mechanism of Mn toxicity in perennial ryegrass. Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress. DUBLIN-IRELAND

Godoy, Karina ; Alvarez, Daniela; Mora, María de la Luz and Ribera-Fonseca.

Más información

Fecha de publicación: 2014