Human Papillomavirus 16 E7 promotes EGFR/PI3K/AKT1/NRF2 signaling pathway contributing to PIR/NF-κB activation in oral cancer cells

Carrillo-Beltran, D.; Muñoz, Juan P.; Guerrero-Vasquez, N.; Blanco, R.; Leon, O.; De Souza Lino, V.; Tapia, J.C.; Maldonado, E. L.; Dubois-Camacho, K.; Hermoso, M.; Corvalán, A.H.; Calaf, G. M.; Boccardo, E.; Aguayo, F.

Más información

Título de la Revista: CANCERS
Fecha de publicación: 2020
Financiamiento/Sponsor: Aguayo, F.
Notas: WOS