Increasing the temperature range of dipolar glass polymers through copolymerization: A first approach to dipolar glass copolymers

Sebastián Bonardd; Angel Alegría; César Saldías; Angel Leiva; Galder Kortaberria

Más información

Título de la Revista: POLYMER
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2020
Idioma: Inglés
URL: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122765