Detailed Analysis of the Illapel Mw 8.3 Earthquake Source and Nucleation from Geodetic and Seismological Data

Vigny, C.; Ruiz, S.; Klein, E.; del Campo, F.; Rivera, E.; Poli, P.; Metois, M.; Baez, J. C.; Vargas, G.; Leyton, F.; Madariaga, R.; Fleitout, L

Más información

Fecha de publicación: 2015
Año de Inicio/Término: Diciembre