Combination of Poly-3-hydroxybutyrate-microfibers And Gelatin-nanofibers To Mimic The Natural Extracellular Matrix

Sanhueza C A.; Mora, B; Concheiro A.; Alvarez-Lorenzo, C; Acevedo, F

Más información

Fecha de publicación: 2019
Año de Inicio/Término: December