The transcriptional co-repressor Ski regulates the expression of a cohort of pericentromeric genes at the early G1 phase

Cappelli C., Urzúa U., Toro J., Cassanova E., Donoso G., Rivas, S., Orostica K., Verdugo R., Armisén R., Tapia J., Marcelain K.

Más información

Fecha de publicación: 2013
Año de Inicio/Término: 1 to 5/11/2011