Metastability in a Gause type predator-prey models with sigmoid functional response and multiplicative Allee effect on prey

Rojas-Palma A.; González-Olivares E.; Gonzalez-Yanez, B.; Rubem Mondaini

Más información

Editorial: Editora E-papers
Fecha de publicación: 2007
Año de Inicio/Término: 2006
Idioma: Inglés
URL: e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=1225&promo=5