Evaluation of a Flue Gas Desulphurisation (FGD)-Gypsum from a wet Limestone FGD as Adsorbent for Removal of Selenium in Water Streams

Córdoba P.; González, M. E; González, A.; Maroto-Valer M.; Moreno, N.; Sepúlveda N.; Navia, R.; Querol, X.

Más información

Título de la Revista: Environmental & Analytical Toxicology
Volumen: 5