Microstratigraphy and Faunal Records from a Shell Midden on the Hyperarid Coast of the Atacama Desert (Taltal, Chile).

Villagran, X. S., Flores, C., Olguín, V., Rebolledo, S., L., Durán, Sandoval, C., Andrade, P., Borie, C., Guendon, J.L., Salazar, D; Bonomo M., Archila S

Más información

Editorial: Springer
Fecha de publicación: 2022
Página de inicio: 249
Página final: 281
Idioma: Inglés
URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-73998-0_10
DOI:

DOI: 10.1007/978-3-030-73998-0_10