Can seed-borne endophytes promote grass invasion by reducing host dependence on mycorrhizas?

Pérez, L.I.; Gundel, Pedro E.; García Parisi, P.A.; Moyano, J.; Fiorenza, J.E.; Omacini, M.; Nuñez, M.A.

Más información

Fecha de publicación: 2021
Página de inicio: 101077
Notas: WOS