Supercritical CO2 extraction of pinocembrin from Lippia origanoides distillation residues. 2. Mathematical modeling of mass transfer kinetics as a function of substrate pretreatment

Arias, Julián; Martínez, Jairo; Stashenko, Elena E.; del Valle, José M.; Núñez, Gonzalo A.

Más información

Título de la Revista: JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS
Volumen: 180
Número: 105458
Editorial: Elsevier
Fecha de publicación: 2021
DOI:

10.1016/j.supflu.2021.105458

Notas: Scopus